فرم درخواست همکاری

ساختن جامعـه‌ای بهتـر از طریـق اِقدام مَدنـی مشــترک با همراهـی حامیانِ مسـیر کاهش آلام بشـر، باور ماست

در صورت تمایل به حضور داوطلبانه در حیطه عکاسی، مستندسازی، برنامه‌ریزی، تولید محتوا، ارائه خدمات مشاوره (روانشناسی، مددکاری، سازمانی و…) و همچنین مشارکت در پروژه‌های اجرایی، فرم ذیل را تکمیل نمایید.

پیمایش به بالا