اصول برنامه های موسسه

تنظیم پروژه‌های اجرایی با استفاده از دستورالعمل‌های اهداف توسعه پایدار (اهداف 4، 8 و 9)

هدف سوم : ایجاد زندگی سالم و ارتقای رفاه برای همگان و در تمامی سنین

هدف هشتم : ترویج رشد اقتصادی پایدار و فراگیر، اشتغال کامل و بهره‌ور و مناسب برای همه

  • کاهش آسیب‌های اجتماعی در میان اقشار آسیب‌پذیر و ارائه خدمات به آنان
  • فرهنگ‌سازی به منظور پیشگیری و مشاوره به افراد آسیب‌پذیر
  • توانمندسازی جامعه هدف
  • اجرای برنامه‌های بهداشت و سلامت

برنامه های بلندمدت

 

  • به کارگیری روش‌های نوآورانه برای دستیابی به آموزش و معیشت پایدار
  • راه‌اندازی مراکز آموزش شغلی-مهارتی در استان‌های ایران
  • ارتقاء سطح سلامت در خانواده‌های محروم
  • راه‌اندازی کسب و کارهای سودآور و ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی برابر در عرصه ملی و بین‌المللی (کارآفرینی اجتماعی)
  • اقدام برای افزایش آگاهی (فرهنگ‌سازی) و حقوق افراد در جهت آموزش برابر
  • آگاهی‌افزایی و آموزش‌های مربوط به حوزه حقوق بین‌الملل بشردوستانه
پیمایش به بالا